Otázky a odpovede o NFC technológii

Mal by som mať telefón s NFC, ale po priložení k tagu mi nefunguje

Pre komunikáciu pomocou NFC je potreba odomknúť telefón, NFC je aktívna iba v prípade odomknutého a rozsvieteného displeja. Navyše u niektorých telefónov je NFC čip v nastavení vypnutý a je potrebné ho zapnúť. V Androidu ho hľadajte pod nastavením Mobilné a Bezdrátové siete.

Koľko NFC spotrebuje energie?

Čip je aktívny iba v prípade odomknutého a rozsvieteného displeja. Pole, ktoré NFC využíva pre komunikáciu je veľmi malé, spotreba NFC čipu v telefóne je tak porovnateľná napríklad s malou informačnou diódou.

Aký je rozdiel medzi NFC štítkom a NFC tagom?

Rozdiel medzi NFC tagom a NFC štítkom je spravidla vizuálny. Kým NFC tag slúži ako fyzické zariadenie pre uloženie dát alebo identifikáciu osôb a vecí a vzhľadom na technické využitie nie sú kladené požiadavky na jeho dizajn, NFC štítok naopak kladie dôraz na grafické stvárnenie.

NFC tagy v našej ponuke sú väčšinou v bielej farbe alebo transparentné a určené pre vlastnú potlač alebo skrytú inštaláciu. NFC štítky sú na rozdiel od NFC tagov dostupné v mnohých farebných prevedeniach, s rôznymi motívmi, ikonami alebo na želanie potlačené motívom zákazníka (napríklad logom, firemnou grafikou apod.).

V oboch prípadoch sú dostupné rôzne verzie čipov a teda aj vlastností NFC štítku alebo tagu.

Čo to je NFC tag?

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová technológia, ktorá zaisťuje prenos dát (napr. webových adries, textu alebo čísiel) medzi dvoma NFC zariadeniami. NFC tag je niečo ako malé zariadenie, v základe sa jedná o mikročip a anténu, ktorá je k čipu pripevnená. Mikročip obsahuje určitý objem voľnej pamäte, anténa dokáže zaistiť prenos dát z jedného NFC zariadenia do druhého (napr. do mobilného telefónu).

Aké dáta môžem mať na NFC tagu uložené?

Ponúka sa celý rad rôznych druhov dát, ktorá môžete na NFC tag uložiť. Konkrétne objem dát, ktoré je schopný NFC tag pojať sa líši v závislosti na konkrétnom NFC tagu. Rôzne druhy NFC tagov majú rôzne objemy pamäte. Avšak, všeobecne vzaté by u žiadneho NFC tagu nemal byť problém uložiť webovú adresu (URL) alebo telefónne číslo. Čím väčšia pamäť, tým väčšie možnosti.

Obvykle sú dáta uložené vo formáte NDEF (NFC Data Exchange Format). Tento formát by mal byť čitateľný pre väčšinu zariadení a mobilných telefónov.

Môže niekto prepísať alebo zmazať môj NFC tag?

NFC tagy môžu byť upravené takým spôsobom, aby po zapísaní údajov nebolo možné tieto dáta akokoľvek prepísať, zmazať alebo tag odomknúť pre zápis. Takému spôsobu úpravy sa hovorí uzamknutie a nemá nič spoločné s nahrávaním obsahu. Počet prepisov dát v NFC tagu nie je obmedzený a je možný do doby než dôjde k jeho uzamknutiu. Potom už nemôže byť prepísaný, ani zmazaný.

Ako môžem nahrať obsah na NFC tag?

Kódovanie malého množstva tagov možno ľahko vykonať pomocou mobilného telefónu podporujúceho NFC technológiu. Ak má telefón operačný systém Android, stačí zadarmo stiahnuť napríklad aplikáciu Tag Writer od spoločnosti NXP. Ak je potrebné nakódovať veľké množstvo tagov, odporúčame využiť služby špecializovaného poskytovateľa. Zákazkové kódovanie NFC tagov poskytuje aj obchod NFCmix.com.

Sú potrebné batérie? Ak áno, aké to sú?

Nie, batérie nie sú potrebné. NFC tagy sa nabíjajú pomocou indukcie vysielané z aktívneho NFC zariadenia, napríklad mobilného telefónu.

Ako blízko musia byť blízke polia (Near Field), aby prenos dát fungoval?

NFC tagy bežne fungujú na vzdialenosť 0-6 cm. Táto krátka vzdialenosť robí NFC tagy ideálnymi pre prenos citlivých informácií a zaručuje, že nedôjde k "náhodnému" a nechcenému prečítanie dát nepovolanou osobou.

Aké sú rozmery NFC tagov?

Väčšina NFC tagov, ktoré máme v ponuke, sú okrúhleho tvaru a majú priemer od 25 do 38 mm. Všeobecne možno povedať, že sa jedná o ideálnu veľkosť NFC tagu. V niektorých prípadoch môžu vyhovovať aj menšie tagy, ale čím menšia je tag, tým horšie môže byť čitateľný.

Môžem nalepiť NFC tag na kovový povrch?

Ak potrebujete NFC tag umiestniť na kovový povrch, je potrebné zakúpiť špeciálny tag určený na tento účel. Tieto tagy obsahujú ako podklad izolačnú feritovú vrstvu, ktorá odtiení tag od kovového podkladu, ktorý by inak narušoval jeho správnu funkciu.

comments powered by Disqus