NFC rozebrané dopodrobna


NFC je zkratka pro anglický název standardu bezdrátové technologie Near Field Communication. Jedná se o technologii pro bezpečnou komunikaci mezi dvěma zařízeními na velmi krátkou vzdálenost. NFC funguje na frekvenci 13,56 MHz a je specifikována standardy ISO/IEC 18092. Jedná se o technologii velmi podobnou a v některých ohledech kompatibilní s RFID (Radio Frequency Identification).

Komunikace

Komunikace probíhá prostřednictvím elektromagnetického pole. Zařízení (čtečka/telefon) vysílá do svého okolí energii, která vytváří radiofrekvenční pole. Jakmile se v tomto magnetickém poli objeví prvek fungující na stejné frekvenci, začíná komunikovat s vysílajícím zařízením prostřednictvím modulace tohoto radiofrekvenčního pole.

Dosah

Pro inicializaci NFC komunikace mezi dvěma zařízeními stačí, aby uživatel přiblížil zařízení do dosahu radiofrekvenčního pole. Tento dosah se liší podle použité antény a ostatních faktorů ovlivňujících kvalitu prostředí pro šíření radiofrekvenčního signálu. Udávaná teoretická komunikační vzdálenost je 10 cm, ale v praxi je tato vzdálenost menší, maximálně do 3-5 cm.

Přenos dat

Díky absenci potřeby párování zařízení je NFC používáno pro rychlý přenos dat. Rychlost je zde právě zastoupena okamžitým přenosem, bez nutnosti párování uživatelem. Samotné přenosové rychlosti jsou při porovnání s ostatními komunikačními technologiemi velmi nízké – NFC používá standardně 3 rychlosti komunikace - 106 kbps, 212 kbps a 424 kbps (ISO/IEC, 2012).
Kanál pro přenos dat pomocí NFC je velmi rychle sestaven, ale samotný transfer dat je pro velké datové objemy nevhodný. NFC se používá pro přenosy malých dat, které slouží k následné identifikaci, či inicializaci některého dalšího komunikačního kanálu (bluetooth, wifi, nasměrování na web aj.) NFC přenos lze rozdělit na komunikaci aktivního zařízení se zařízením pasivním a na komunikaci dvou aktivních zařízení (peer-to-peer).

Aktivní a pasivní NFC zařízení

Komunikace aktivního a pasivního zařízení probíhá způsobem, že se aktivní zařízení přiblíží nebo dotkne pasivního obvodu (tagu), jehož malý kondenzátor se pomocí elektromagnetické indukce nabije a tag naváže s mobilním zařízením komunikaci, případně odešle obsah.

Dvě aktivní NFC zařízení

Komunikace dvou aktivních zařízení je podobná jako předchozí s tím rozdílem, že druhé zařízení je také aktivní a proto nemusí docházet k nabíjení pomocí elektromagnetické indukce. Zařízení komunikují pomocí elektromagnetického vlnění na principu peer-to-peer. Mohou takto komunikovat například dva mobilní telefony, telefon s platebním terminálem a podobně.

comments powered by Disqus