NFC rozobrané dopodrobna


NFC je skratka pre anglický názov štandardu bezdrôtovej technológie Near Field Communication. Jedná sa o technológiu pre bezpečnú komunikáciu medzi dvoma zariadeniami na veľmi krátku vzdialenosť. NFC funguje na frekvencii 13,56 MHz a je špecifikovaná štandardmi ISO / IEC 18092. Jedná sa o technológiu veľmi podobnú a v niektorých ohľadoch kompatibilnú s RFID (Radio Frequency Identification).

Komunikácia

Komunikácia prebieha prostredníctvom elektromagnetického poľa. Zariadenie (čítačka / telefón) vysiela do svojho okolia energiu, ktorá vytvára rádiofrekvenčné polia. Ako náhle sa v tomto magnetickom poli objaví prvok fungujúci na rovnakej frekvencii, začína komunikovať s vysielajúcim zariadením prostredníctvom modulácie tohto rádiofrekvenčného poľa.

Dosah

Pre inicializáciu NFC komunikácie medzi dvoma zariadeniami stačí, aby užívateľ priblížil zariadenie do dosahu rádiofrekvenčného poľa. Tento dosah sa líši podľa použitej antény a ostatných faktorov ovplyvňujúcich kvalitu prostredia pre šírenie rádiofrekvenčného signálu. Udávaná teoretická komunikačná vzdialenosť je 10 cm, ale v praxi je táto vzdialenosť menšia, maximálne do 3-5 cm.

Prenos dát

Vďaka absencii potreby párovania zariadení je NFC používané kvôli rýchlemu prenosu dát. Rýchlosť je tu práve zastúpená okamžitým prenosom, bez nutnosti párovania užívateľom. Samotné prenosové rýchlosti sú pri porovnaní s ostatnými komunikačnými technológiami veľmi nízke - NFC používa štandardne 3 rýchlosti komunikácie - 106 kbps, 212 kbps a 424 kbps (ISO / IEC, 2012).
Kanál pre prenos dát pomocou NFC je veľmi rýchlo zostavený, ale samotný transfer dát je pre veľké dátové objemy nevhodný. NFC sa používa pre prenosy malých dát, ktoré slúžia k následnej identifikácii, či inicializácii niektorého ďalšieho komunikačného kanála (bluetooth, wifi, nasmerovanie na web ai.) NFC prenos možno rozdeliť na komunikáciu aktívneho zariadenia so zariadením pasívnym a na komunikáciu dvoch aktívnych zariadení (peer-to-peer).

Aktívne a pasívne NFC zariadenie

Komunikácia aktívneho a pasívneho zariadenia prebieha tak, že sa aktívne zariadenie priblíži alebo dotkne pasívneho obvodu (tagu), ktorého malý kondenzátor sa pomocou elektromagnetickej indukcie nabije a tag naviaže s mobilným zariadením komunikáciu, prípadne odošle obsah.

Dve aktívne NFC zariadenia

Komunikácia dvoch aktívnych zariadení je podobná ako predchádzajúca s tým rozdielom, že druhé zariadenie je tiež aktívne a preto nemusí dochádzať k nabíjaniu pomocou elektromagnetickej indukcie. Zariadenia komunikujú pomocou elektromagnetického vlnenia na princípe peer-to-peer. Môžu takto komunikovať napríklad dva mobilné telefóny, telefón s platobným terminálom a podobne.

comments powered by Disqus