Slovníček pojmů

NFC = neboli „Near Field Communication“ je technologie obousměrné bezkontaktní komunikace mezi dvěma zařízeními na blízkou vzdálenost a která funguje na principu radiofrekvenční vln o frekvenci 13,56 MHz. NFC je definováno standardem ISO 18092.

NFC čip = základ každé funkční NFC komunikace. Je to miniaturní integrovaný obvod vyrobený z krystalu polovodiče. Představte si ho jako malý procesor, který řídí celou komunikaci a zároveň slouží jako úložiště dat určených ke sdílení. Čipy mohou být buď pasivní (bez vlastního zdroje energie), nebo aktivní (opatřený vlastními bateriemi nebo akumulátorem – např. mobilní telefon).

Kapacita čipu = celkový objem paměti, kterým čip disponuje. Určitá část paměti je vyhrazena pro systémová data, zbytek objemu slouží k zapisování dat uživateli. Udává se v bytech (bajtech).

Uživatelská paměť = objem paměti čipu, který je určený pro zápis dat uživateli. Je to rozdíl mezi celkovou kapacitou paměti a její částí, kterou zabírají systémová data. Udává se v bytech (bajtech).

NFC anténa = nedílná součást funkční NFC komunikace. Ve své podstatě spíše vodivá indukční cívka, která je připevněná k pasivnímu NFC čipu. Při kontaktu s radiovými vlnami z aktivního NFC zařízení se anténa pomocí elektromagnetické indukce snadno nabije energií. Tuto energii využije jinak pasivní čip k tomu, aby poslal informace na něm uložené do NFC zařízení, které vlny vysílá.

Lepený spoj = Je spoj mezi čipem a anténou. Pokud je spoj přerušený není možný jakýkoliv přenos dat do nebo z čipu. Je to nejkřehčí část každého NFC tagu.

NFC tag = označení pro nejčastěji dostupné pasivní NFC zařízení složené z čipu a antény spojených lepeným spojem, které jsou z ochranných a praktických důvodů umístěné mezi dvěma tenkými vrstvami plastu nebo papíru. Kromě těchto dvou vrstev má každý NFC tag navíc ještě jednu lepicí vrstvu, takže ho lze používat jako klasickou samolepku. Horní vrstva je nejčastěji bílá nebo transparentní, takže přes ní je vidět struktura celého tagu. Tagy jsou nejčastěji kulaté, ale používají se i čtvercové nebo obdélné tagy. Rozměrově se pohybují někde mezi drobnou mincí a platební kartou, dodávají se na přenosové folii.

Suchý inlay = forma technického provedení čipu a antény. Nejčastěji se využívá pro zabudování do nějakého většího předmětu nebo obalu již při jeho výrobě. Na rozdíl od NFC tagu, kdy jsou použity dvě vrstvy krycího materiálu, suchý inlay má pouze jednu vrstvu, na které je přilepený čip s anténou, takže nejsou z jedné strany vůbec chráněné a může snadno dojít k přerušení lepeného spoje.

Zalitý inlay = forma technického provedení čipu a antény. Čip s anténou jsou umístěné mezi dvěma průhlednými vrstvami plastové folie, takže jsou chráněné, ale nemají ani jednu vrstvu lepicí. Používají se nejčastěji již ve výrobě komplexnějších NFC předmětů a do obalů.

Mokrý inlay = forma technického provedení čipu a antény, které jsou umístěné mezi dvěma vrstvami krycího materiálu, z nichž jedna je lepicí. Zpracováním může připomínat NFC tag, ale ten nemá pouze dvě, ale celkem tři vrstvy (2 krycí, 1 lepicí). Mokrý inlay se používá jak ve výrobě, tak i mezi běžnými uživateli, je levnější ale méně odolný než NFC tag.

NFC štítek = tak jsme pojmenovaný NFC tag, který má horní vrstvu potištěnou nějakým motivem, textem nebo obrázkem. Prostě není bílý ani čirý, ale hezky vybarvený.

NFC karta = bezkontaktní čipová karta vyrobená z plastu nebo papíru. Zpravidla mají všechny (nejen NFC) karty standardizovaný rozměr CR80. V angličtině se pro ně používá název smart card – tedy chytrá karta. Nejčastěji se vyskytují v našich peněženkách a slouží různým účelům – především karty platební, věrnostní, zákaznické, dárkové, slevové, průkazové, přístupové atp.

NFC čtečka = zařízení, které dokáže přijímat informace z jiného NFC zařízení. NFC čtečky zachycují vlny na frekvenci 13,56 MHz, což je jediná frekvence na které NFC dokáže komunikovat. Některé čtečky mohou být multifunkční, takže umí zpracovávat i jiné frekvence (např. RFID), nebo kromě čtení umí další pokročilé funkce, jako je zápis dat, emulace karet, peer-to-peer komunikace apod.

NFC předmět = výrobky, které slouží nějakému běžnému účelu, např. klíčenky, náramky, propisky atp. a ve kterých je obsažená NFC čip s anténou. Nezahrnujeme do nich elektronická zařízení a karty, která mají své vlastní kategorie.

NFC pasivní zařízení = nemá svůj vlastní zdroj napájení, nabije se vždy pouze na dobu, kdy probíhá přenos dat a to pomocí elektromagnetické indukce, kterou mu dodá druhé NFC zařízení. Přenos dat mezi dvěma pasivními NFC zařízeními není možný.

NFC aktivní zařízení = má svůj vlastní zdroj napájení (baterie, akumulátor). Při komunikaci s pasivním zařízením mu pomocí magnetického pole dodá část své energie a tím ho na dobu nutnou k přenosu dat „zaktivuje“. Komunikace je možná i mezi dvěma aktivními zařízeními.

Index čtecí vzdálenosti = slouží jako měrná jednotka pro zachycení vzdálenosti, která je nutná k úspěšnému přenosu dat mezi dvěma NFC zařízeními. Udáváme ji v hodnotách 1-10, čím více tím lépe. NFC, v překladu „komunikace dvou blízko vzdálených polí“ funguje pouze na frekvenci 13,56 MHz, která zase funguje pouze na krátkou v laboratorních podmínkách maximálně 10cm, v praxi od které se odvíjí i tento index je to asi 0-5 cm. Takže pokud je index 1 znamená to v podstatě, že se zařízení musí dotýkat, aby došlo k přenosu dat, zatímco hodnota 10 značí, že bude přenos fungovat i při přibližné vzdálenosti 5 cm a víc. Za dobrou hodnotu se dá považovat 4 a víc, za výbornou pak 7 a víc. Index uvádíme u všech NFC tagů a štítků, které máme v nabídce, ale je potřeba vzít v potaz, že záleží také na síle druhého zařízení, které se komunikace účastní. Např. mobilní telefony nemají tak kvalitní signál jako speciální NFC čtečky.

Peer-to-peer = komunikace dvou aktivních NFC zařízení (například telefonu a čtečky nebo telefonu s telefonem), funguje na principu párování.

Elektromagnetická indukce = forma uspořádání energie, díky níž může docházet k bezkontaktnímu přenosu informací z jednoho zařízení do druhého. Jde o jev, při kterém vzniká napětí v elektrickém obvodu vodiče. Vodič musí být umístěný v uzavřeném magnetickém poli, aby došlo k jejímu vyvolání.

Magnetické pole = fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj. Lze pozorovat kolem elektrických vodičů a permanentních magnetů a své vlastní má i naše planeta. Vyvolat se dá také úpravou elektrické energie.

NDEF = formát, ve kterém se přenášejí soubory pomocí technologie NFC. Znamená NFC Data Exchange Format.

RFID = (Radio Frequency Identification) je technologie pro rozpoznávání radiofrekvenčních zařízení.

SE = (Secure Element) je zkratkou bezpečného prostředí pro ukládání citlivých dat.

MNO = (Mobile Network Operator) označuje poskytovatele mobilních služeb / mobilního operátora.

Norma ISO = norma Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization)

NFC Forum = nezisková organizace, která definuje všechno týkající se NFC. Je tvůrcem standardu ISO 18092, který zahrnuje všechny specifikace, parametry a podrobnosti o tom, co to vůbec NFC je a jak se pozná.

NFC Forum Specifikace = celkem 4 Typy NFC, která splňují normu ISO 18092 a právoplatně mohou být označovány jako NFC plně kompatibilní. Většina běžně používaných tagů spadá do Typu 2.

NXP = světový výrobce polovodičů, jedním z jeho odvětví je i výroba NFC čipů (ne tagů). Původem Nizozemská společnost s miliardovými obraty je světovým lídrem NFC technologie. Její značky jsou: např.: Mifare (Ultralight) a NTAG (203,210,213,216).

Broadcom = po NXP druhá největší společnost vyrábějící NFC čipy, Broadcom sídlí v USA a vyrábí např. čipy se značkou TOPAZ 512.

NXP TagInfo = mobilní aplikace pro Android, která je volně ke stažení a díky níž můžete zjistit všechny informace o NFC čipu. Stačí povolit NFC ve vašem smartphonu, otevřít aplikaci NFCTagInfo a do vteřiny se vám zobrazí výrobce čipu, celková kapacita, uživatelská paměť a další zajímavé parametry. Aplikaci vyvinula společnost NXP.

NXP TagWriter = šikovná mobilní aplikace pro Android, je volně ke stažení a můžete díky ní NFC tagy (štítky, karty…) naformátovat, nahrát na ně obsah, smazat jejich obsah a také je uzamknout. Aplikaci vyvinula společnost NXP.

Landing page = samostatná webová stránka, která se uživateli zobrazí například po kliknutí na pole s reklamou

Click to call = Služba umožňující návštěvníkovi webové stránky iniciovat hovor na konkrétní číslo pomocí stisknutí tlačítka umístěného na webové stránce.

Mobilní webová stránka = Zjednodušená webová stránka optimalizovaná pro mobilní telefony s ohledem na rychlé načítání a přehlednost.

Check-in = Ohlášení v určitém místě pomocí mobilního telefonu a geolokačních sociálních sítí (Foursquare, Facebook, Google+)

comments powered by Disqus