Otázky a odpovědi o NFC technologii

Měl bych mít telefon s NFC, ale po přiložení k tagu mě nefunguje

Pro komunikaci pomocí NFC je potřeba odemknout telefon, NFC je aktivní pouze v případě odemknutého a rozsvíceného displeje. Navíc u některých telefonů je NFC čip v nastavení vypnutý a je třeba jej zapnout. V Androidu jej hledejte pod nastavením Mobilní a Bezdrátorvé sítě.

Kolik NFC spotřebuje energie?

Čip je aktivní pouze v případě odemčeného a rozsvíceného displeje. Pole, které NFC využívá pro komunikaci je velmi malé, spotřeba NFC čipu v telefonu je tak srovnatelná například s malou informační diodou.

Jaký je rozdíl mezi NFC štítkem a NFC tagem?

Rozdíl mezi NFC tagem a NFC štítkem je zpravidla vizuální. Zatímco NFC tag slouží jako fyzické zařízení pro uložení dat nebo identifikaci osob a věcí a vzhledem k technickému využití nejsou kladeny požadavky na jeho design, NFC štítek naopak klade důraz na grafické ztvárnění.

NFC tagy v naší nabídce jsou většinou v bílé barvě nebo transparentní a určené pro vlastní potisk nebo skrytou instalaci. NFC štítky jsou na rozdíl od NFC tagů dostupné v mnoha barevných provedeních, s různými motivy, ikonami nebo na přání potištěné motivem zákazníka (například logem, firemní grafikou apod.).

V obou případech jsou dostupné různé verze čipů a tedy i vlastností NFC štítku nebo tagu.

Co to je NFC tag?

Near Field Communication (NFC) je bezdrátová technologie, která zajišťuje přenos dat (např. webových adres, textu nebo čísel) mezi dvěma NFC zařízeními. NFC tag je něco jako malé zařízení, v základu se jedná o mikročip a anténu, která je k čipu připevněná. Mikročip obsahuje určitý objem volné paměti, anténa dokáže zajistit přenos dat z jednoho NFC zařízení do druhého (např. do mobilního telefonu).

Jaká data můžu mít na NFC tagu uložena?

Nabízí se celá řada různých druhů dat, která můžete na NFC tag uložit. Konkrétní objem dat, která je schopen NFC tag pojmout se liší v závislosti na konkrétním NFC tagu. Různé druhy NFC tagů mají různé objemy paměti. Nicméně, obecně vzato by u žádného NFC tagu neměl být problém uložit webovou adresu (URL) nebo telefonní číslo. Čím větší paměť, tím větší možnosti.

Obvykle jsou data uložena ve formátu NDEF (NFC Data Exchange Format). Tento formát by měl být čitelný pro většinu zařízení a mobilních telefonů.

Může někdo přepsat nebo smazat můj NFC tag?

NFC tagy mohou být upraveny takovým způsobem, aby po zapsání dat nebylo možné tato data jakkoli přepsat, smazat nebo tag odemknout pro zápis. Takovému způsobu úpravy se říká uzamčení a nemá nic společného s nahráváním obsahu. Počet přepisů dat v NFC tagu není omezen a je možný do doby než dojde k jeho uzamčení. Poté už nemůže být přepsán, ani smazán.

Jak můžu nahrát obsah na NFC tag?

Kódování malého množství tagů lze snadno provést pomocí mobilního telefonu podporujícího NFC technologii. Pokud má telefon operační systém Android, stačí zdarma stáhnout například aplikaci Tag Writer od společnosti NXP. Pokud je třeba nakódovat velké množství tagů, doporučujeme využít služby specializovaného poskytovatele. Zakázkové kódování NFC tagů poskytuje i obchod NFCmix.com.

Jsou potřeba baterie? Pokud ano, jaké to jsou?

Ne, baterie nejsou potřeba. NFC tagy se nabíjí pomocí indukce vysílané z aktivního NFC zařízení, například mobilního telefonu.

Jak blízká musí být blízká pole (Near Field), aby přenos dat fungoval?

NFC tagy běžně fungují na vzdálenost 0-6 cm. Tato krátká vzdálenost dělá NFC tagy ideálními pro přenos citlivých informací a zaručuje, že nedojde k „náhodnému“ a nechtěnému přečtení dat nepovolanou osobou.

Jaké jsou rozměry NFC tagů?

Většina NFC tagů, které máme v nabídce, jsou kulatého tvaru a mají průměr od 25 do 38 mm. Obecně lze říci, že se jedná o ideální velikost NFC tagu. V některých případech můžou vyhovovat i menší tagy, ale čím menší je tag, tím hůře může být čitelný.

Můžu nalepit NFC tag na kovový povrch?

Pokud potřebujete NFC tag umístit na kovový povrch, je potřeba zakoupit speciální tag určený k tomuto účelu. Tyto tagy obsahují jako podklad izolační feritovou vrstvu, která odstíní tag od kovového podkladu, který by jinak narušoval jeho správnou funkci.

comments powered by Disqus