Novinky ze světa NFC

Novinky ze světa NFC

V tomto příspěvku se dozvíte více o novinkách, které v lednu roku 2016 vydala asociace NFC Forum. Hlavní novinkou je pozměnění dosavadních pravidel, vydání nové značky N-Mark system a také zbrusu nového loga výše zmíněné asociace.

Vývoj v oblasti IT se neustále zrychluje, pozadu tak samozřejmě nezůstává ani technologie NFC.

Z důvodu zkvalitňovaní svých služeb nám světová nezisková asociace NFC Forum nedávno oznámila vydání nových a upravených pravidel pro využívání této technologie. Nově vydaná pravidla obsahují jak úpravu pravidel starých, tak také určité nové prvky. Jedním takovým je flexibilní systém s názvem N-Mark system.

V českém překladu jde tedy o vydání nové značky zastřešující technologie, které fungují na bázi NFC. Vývojářům a firmám operujícím na tomto trhu to tak přináší nové možnosti a výhody, které jsou spojené např. s celkovou integrací jejich produktů, propojeností v marketingovém sektoru, nebo třeba výhody v oblasti balení. Pro firmy a vývojáře to také znamená fakt, že by mělo dojít k aktualizaci jejich produktů, aplikací a marketingových materiálů a to v souladu s nově vydanými pravidly.

Značka N-Mark byla vydána v několika variantách. V praxi se jedná o provedení v barvě modré, černé, bílé a šedé.

                                                        N-Mark blackN-Mark blueN-Mark grey

Další novinkou asociace NFC Forum se stalo uvedení nového loga. Logo má téměř totožný vzhled jako N-Mark s jediným rozdílem, a tím je text NFC Forum.

 NFC Forum

A jak jste na tom Vy, či Vaše firma, již jste si stihli aktualizovat nové značení technologií NFC?

Více informací naleznete na webových stránkách NFC Forum

Posted in Novinky ze světa NFC   2016-02-02 12:11:36
comments powered by Disqus