Slovníček pojmov

NFC = čiže "Near Field Communication" je technológia obojsmernej bezkontaktnej komunikácie medzi dvoma zariadeniami na blízku vzdialenosť, ktorá funguje na princípe rádiofrekvenčných vĺn o frekvencii 13,56 MHz. NFC je definované štandardom ISO 18092.

NFC čip = základ každej funkčnej NFC komunikácie. Je to miniatúrny integrovaný obvod vyrobený z kryštálu polovodiča. Predstavte si ho ako malý procesor, ktorý riadi celú komunikáciu a zároveň slúži ako úložisko dát určených na zdieľanie. Čipy môžu byť buď pasívne (bez vlastného zdroja energie), alebo aktívne (opatrené vlastnými batériami alebo akumulátorom - napr. mobilný telefón).

Kapacita čipu = celkový objem pamäte, ktorým čip disponuje. Určitá časť pamäte je vyhradená pre systémové dáta, zvyšok objemu slúži na zapisovanie dát užívateľovi. Udáva sa v bytoch (bajtoch).

Užívateľská pamäť = objem pamäte čipu, ktorý je určený pre zápis dát užívateľmi. Je to rozdiel medzi celkovou kapacitou pamäte a jej časťou, ktorú zaberajú systémové dáta. Udáva sa v bytoch (bajtoch).

NFC anténa = neoddeliteľná súčasť funkčnej NFC komunikácie. Vo svojej podstate skôr vodivá indukčná cievka, ktorá je pripevnená k pasívnemu NFC čipu. Pri kontakte s rádiovými vlnami z aktívneho NFC zariadenia sa anténa pomocou elektromagnetickej indukcie ľahko nabije energiou. Túto energiu využije inak pasívny čip k tomu, aby poslal informácie na ňom uložené do NFC zariadenia, ktoré vlny vysiela.

Lepený spoj = Je spoj medzi čipom a anténou. Ak je spoj prerušený nie je možný akýkoľvek prenos dát do alebo z čipu. Je to najkrehkejšia časť každého NFC tagu.

NFC tag = označenie pre najčastejšie dostupné pasívne NFC zariadenie zložené z čipu a antény spojených lepeným spojom, ktoré sú z ochranných a praktických dôvodov umiestnené medzi dvoma tenkými vrstvami plastu alebo papiera. Okrem týchto dvoch vrstiev má každý NFC tag navyše ešte j jednu lepiacu vrstvu, takže ho možno používať ako klasickú samolepku. Horná vrstva je najčastejšie biela alebo transparentná, takže cez ňu je vidieť štruktúra celého tagu. Tagy sú najčastejšie okrúhle, ale používajú sa aj štvorcové alebo obdĺžnikové tagy. Rozmerovo sa pohybujú niekde medzi drobnou mincí a platobnou kartou, dodávajú sa na prenosovej fólii.

Suchý inlay = forma technického prevedenia čipu a antény. Najčastejšie sa využíva pre zabudovanie do nejakého väčšieho predmetu alebo obalu už pri jeho výrobe. Na rozdiel od NFC tagu, kedy sú použité dve vrstvy krycieho materiálu, suchý inlay má iba jednu vrstvu, na ktorej je prilepený čip s anténou, takže nie sú z jednej strany vôbec chránené a môže ľahko dôjsť k prerušeniu lepeného spoja.

Zaliatý inlay = forma technického prevedenia čipu a antény. Čip s anténou sú umiestnené medzi dvoma priehľadnými vrstvami plastovej fólie, takže sú chránené, ale nemajú ani jednu vrstvu lepiacu. Používajú sa najčastejšie už vo výrobe komplexnejších NFC predmetov a do obalov.

Mokrý inlay = forma technického prevedenia čipu a antény, ktoré sú umiestnené medzi dvoma vrstvami krycieho materiálu, z ktorých jedna je lepiaca. Spracovaním môže pripomínať NFC tag, ale ten nemá iba dve, ale celkom tri vrstvy (2 krycie, 1 lepiaca). Mokrý inlay sa používa ako vo výrobe, tak aj medzi bežnými užívateľmi, je lacnejší ale menej odolný ako NFC tag.

NFC štítok = tak sme pomenovali NFC tag, ktorý má hornú vrstvu potlačenou nejakým motívom, textom alebo obrázkom. Jednoducho nie je biely ani číry, ale pekne vyfarbený.

NFC karta = bezkontaktná čipová karta vyrobená z plastu alebo papiera. Spravidla majú všetky (nielen NFC) karty štandardizovaný rozmer CR80. V angličtine sa pre ne používa názov smart card – teda chytrá karta. Najčastejšie sa vyskytujú v našich peňaženkách a slúžia na rôzne účely - predovšetkým karty platobné, vernostné, zákaznícke, darčekové, zľavové, preukazové, prístupové atp.

NFC čítačka = zariadenie, ktoré dokáže prijímať informácie z iného NFC zariadenia. NFC čítačky zachytávajú vlny na frekvencii 13,56 MHz, čo je jediná frekvencia na ktorej NFC dokáže komunikovať. Niektoré čítačky môžu byť multifunkčné, takže vedia spracovávať aj iné frekvencie (napr. RFID), alebo okrem čítania vedia ďalšie pokročilé funkcie, ako je zápis dát, emulácia kariet, peer-to-peer komunikácia apod.

NFC predmety = výrobky, ktoré slúžia nejakému bežnému účelu, napr.kKľúčenky, náramky, tužky atp. a v ktorých je obsiahnutý NFC čip s anténou. Nezahrnujeme do nich elektronické zariadenia a karty, ktoré majú svoje vlastné kategórie.

NFC pasívne zariadenie = nemá svoj vlastný zdroj napájania, nabije sa vždy len na dobu, kedy prebieha prenos dát a to pomocou elektromagnetickej indukcie, ktorú mu dodá druhé NFC zariadenie. Prenos dát medzi dvoma pasívnymi NFC zariadeniami nie je možný.

NFC aktívne zariadenie = má svoj vlastný zdroj napájania (batéria, akumulátor). Pri komunikácii s pasívnym zariadením mu pomocou magnetického poľa dodá časť svojej energie a tým ho na dobu nutnú k prenosu dát "zaktivuje". Komunikácia je možná aj medzi dvoma aktívnymi zariadeniami.

Index čítacej vzdialenosti = slúži ako merná jednotka pre zachytenie vzdialenosti, ktorá je nutná k úspešnému prenosu dát medzi dvoma NFC zariadeniami. Udávame ju v hodnotách 1-10, čím viac tým lepšie. NFC, v preklade "komunikácia dvoch blízko vzdialených polí" funguje len na frekvencii 13,56 MHz, ktorá zase funguje len na krátku v laboratórnych podmienkach maximálne 10cm, v praxi od ktorej sa odvíja aj tento index je to asi 0-5 cm. Takže ak je index 1 znamená to v podstate, že sa zariadenie musí dotýkať, aby došlo k prenosu dát, zatiaľ čo hodnota 10 značí, že bude prenos fungovať aj pri približnej vzdialenosti 5 cm a viac. Za dobrú hodnotu sa dá považovať 4 a viac, za výbornú potom 7 a viac. Index uvádzame pri všetkých NFC tagov a štítkov, ktoré máme v ponuke, ale je potrebné vziať do úvahy, že záleží aj na sile druhého zariadenia, ktoré sa komunikácia zúčastňujú. Napr. mobilné telefóny nemajú tak kvalitný signál ako špeciálny NFC čítačky.

Peer-to-peer = komunikácia dvoch aktívnych NFC zariadení (napríklad telefónu a čítačky alebo telefónu s telefónom), funguje na princípe párovania.

Elektromagnetická indukcia = forma usporiadania energie, vďaka ktorej môže dochádzať k bezkontaktnému prenosu informácií z jedného zariadenia do druhého. Ide o jav, pri ktorom vzniká napätie v elektrickom obvode vodiča. Vodič musí byť umiestnený v uzavretom magnetickom poli, aby došlo k jej vyvolaniu.

Magnetické pole = fyzikálne pole, ktorého zdrojom je pohybujúci sa elektrický náboj. Možno pozorovať okolo elektrických vodičov a permanentných magnetov a svoje vlastné má aj naše planéta. Vyvolať sa dá tiež úpravou elektrickej energie.

NDEF = formát, v ktorom sa prenášajú súbory pomocou technológie NFC. Znamená NFC Data Exchange Format.

RFID = (Radio Frequency Identification) je technológia pre rozpoznávanie rádiofrekvenčných zariadení.

SE = (Secure Element) je skratkou bezpečného prostredia pre ukladanie citlivých dát.

MNO = (Mobile Network Operator) označuje poskytovateľa mobilných služieb / mobilného operátora.

Norma ISO = norma Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International Organization for Standardization).

NFC Forum = nezisková organizácia, ktorá definuje všetko týkajúce sa NFC. Je tvorcom štandardu ISO 18092, ktorý zahŕňa všetky špecifikácie, parametre a podrobnosti o tom, čo to vôbec NFC je a ako sa pozná.

NFC Forum špecifikácie = celkom 4 Typy NFC, ktoré spĺňajú normu ISO 18092 a právoplatne môžu byť označované ako NFC plne kompatibilné. Väčšina bežne používaných tagov spadá do Typu 2.

NXP = svetový výrobca polovodičov, jedným z jeho odvetví je aj výroba NFC čipov (nie tagov). Pôvodom Holandská spoločnosť s miliardovými obratmi je svetovým lídrom NFC technológie. Jej značky sú: napr .: Mifare (Ultralight) a NTAG (203,210,213,216).

Broadcom = po NXP druhá najväčšia spoločnosť vyrábajúca NFC čipy, Broadcom sídli v USA a vyrába napr. čipy so značkou TOPAZ 512.

NXP TagInfo = mobilná aplikácia pre Android, ktorá je voľne k stiahnutiu a vďaka ktorej môžete zistiť všetky informácie o NFC čipu. Stačí povoliť NFC vo vašom smartphonu, otvoriť aplikáciu NFCTagInfo a do sekundy sa vám zobrazí výrobca čipu, celková kapacita, užívateľská pamäť a ďalšie zaujímavé parametre. Aplikáciu vyvinula spoločnosť NXP.

NXP TagWriter = mobilná aplikácia pre Android, ktorá je voľne k stiahnutiu a vďaka ktorej môžete zistiť všetky informácie o NFC čipu. Stačí povoliť NFC vo vašom smartphonu, otvoriť aplikáciu NFCTagInfo a do sekundy sa vám zobrazí výrobca čipu, celková kapacita, užívateľská pamäť a ďalšie zaujímavé parametre. Aplikáciu vyvinula spoločnosť NXP.

Landing page = samostatná webová stránka, ktorá sa užívateľovi zobrazí napríklad po kliknutí na pole s reklamou.

Click to call = Služba umožňujúca návštevníkovi webovej stránky iniciovať hovor na konkrétne číslo pomocou stlačenia tlačidla umiestneného na webovej stránke.

Mobilná webová stránka = Zjednodušená webová stránka optimalizovaná pre mobilné telefóny s ohľadom na rýchle načítanie a prehľadnosť.

Check-in = Ohlásenie v určitom mieste pomocou mobilného telefónu a geolokalizácie sociálnych sietí (Foursquare, Facebook, Google+)

comments powered by Disqus