Zákazková výroba NFC

NFC štítok v našom pojatí označuje NFC tag, ktorý má vrchnú vrstvu potlačenú nejakým motívom. NFC štítok je narozdiel od NFC tagu primárne určený k umiesteniu na viditelnom mieste. Motív, ktorým je NFC štítok potlačený vo väčšine prípadov súvisí s možnosťami praktického využitia NFC technólogie ako takej.
V tejto sekcii nájdete všetky informácie o výrobe NFC štítkov na mieru. Zvoľte si vlastnú potlač, materiál, tvar, rozmer a typ čipu!
Vyberať môžete z NFC štítkovlepiacích, magnetických a štítkov na sklo.
NFC štítok je konštrukcia bezkontaktného čipu, ktorá je tvorená NFC čipom a anténou a jej vrchná vrstva je potlačená nejakým motívom. NCFštítky sú pasívne zariadenia, takže nevyžadujú vlastný zdroj napájania. NFC technológia umožňuje bezkontaktnú obojstrannú komunikáciu medzi dvoma zariadeniami na krátku vzdialenosť. NFC je skratkou pre Near Field Communication, teda komunikáciu nedalekých polí.
Obsah NFC štítku možno ľahko načítať a spravovať pomocou mobilných telefonov s funkciou NFC , ešte lepšie sa s NFC štítkami pracuje pomocou NFC čítačiek, ktoré máme rovnako v ponuke.
Viacej o NFC štítkách sa dozviete v našom blogu, alebo vo slovníčku pojmov.