NFC inicializátory

NFC inicializátory slúžia k zjednodušeniu života pomocou NFC technológie. Patria sem vopred naprogramované NFC štítky a kľúčenky, ktoré usnadnia a znevšednia Váš život. Ponúkame príslušenstvo od svetových výrobcov Sony a Samsung. Konkrétne sa jedná o produkty Sony Xperia SmartTags a Samsung TecTiles. Tieto kľúčenky a štítky sú vopred naprogramované tak, aby se po ich načítaniu spustila určitá akcia. Sú určené predovšetkým k ovládaniu mobilnými telefónmi s NFC.
Technológia NFC bola štandardizovaná v roku 2004 a od tej doby došlo k jej veľkému rozšíreniu. V dnešnej dobe pridávajú všetci poprední výrobcovia smartphones do nových zariadení technológiu NFC už ako štandardnú výbavu.
Práve pomocou telefónov s NFC možno ľahko spravovať jednotlivé NFC tagy, štítky, NFC karty a ďalšie NFC predmety, ale tiež celé databázie založené na NFC technológii. NFC telefóny slúžia predovšetkým pre bežné uživateľské využitie, pre sofistikované systémy doporučujeme zakúpiť si jednu z námi ponúkaných NFC čítačiek prípadne jednu z NFC vývojových sád.