NFC marketing

Potenciál NFC pre využitie v reklame a marketingu sa stále zvyšuje, je to dané najmä rastúcim počtom mobilných telefónov, ktoré túto technológiu využívajú. Oblasť NFC marketingu a jej vývoj pozorne sledujeme už od roku 2011, kedy bolo NFC ešte v plienkach. Od tej doby sme realizovali niekoľko NFC kampaní na mieru zákazníkom a teší nás, že s každou kampaňou sú výsledné štatistiky stále priaznivejšie. Vďaka našim skúsenostiam sme Vám dnes schopní ponúknuť kvalitnú službu založenú na kvalitných zariadeniach, rozumných očakávaniach a prvotriednym spracovanie.

Ako konkrétne môže NFC kampaň vyzerať?

Realizovať môžete buď relatívne jednoduchú kampaň za využitie pasívnych NFC tagov, alebo kampaň založenú na využití aktívnych čítačiek umožňujúcich väčšiu interaktivitu s prístrojmi potenciálnych zákazníkov. Druhá z možností je ale oveľa náročnejšia na realizáciu a preto zatiaľ nie je tak rozšírená.

Smartposter

Najbežnejším spôsobom NFC marketingu je vytvorenie smartposteru. Pre príklad si predstavte reklamný plagát na zastávke autobusu, alebo tabuľku na dverách obvodného doktora. V podstate pod akékoľvek označenie je možné nalepiť NFC tag, ktorý bude fungovať ako zdroj bohatého obsahu pre kohokoľvek kto tag načíta. Reklamné oznámenie, ktoré NFC tagy poskytujú, môže mať najrôznejšie podobu. Môže sa jednať o vizitku s kontaktnými údajmi, odkaz na webové stránky, trailer k novému filmu, zdieľanie alebo udelenie like na sociálnych sieťach alebo akékoľvek call-to-action príkazy.

Jednotlivé smartpostery a infotagy vyrábame na mieru od jednotlivých kusov, kedy zadanie stačí stručne popísať do mailu alebo po telefóne. V prípade akýchkoľvek nejasností vám samozrejme budeme volať a zadanie s vami konzultovať.

Porovnanie s QR kódmi

NFC tagy sú často prirovnávané ku QR kódom. Obe formy tagu obsahujú nahrané dáta v radu jednotiek kB (väčšinou malé textové informácie, URL, či URI adresy), ktorá si môže užívateľ prostredníctvom svojho mobilu zobraziť. Rozdiel QR kódov oproti NFC tagom je v nutnosti používať špeciálnu aplikáciu pri fotení QR kódu. NFC technológia musí byť implementovaná priamo v NFC telefónu, teda aj operačný systém musí vedieť s touto technológiou pracovať. Vďaka tomu nie je potrebné inštalovať žiadnu obsluhujúcu aplikáciu, stačí len priložiť odomknutý NFC telefón. Väčšinou odporúčame kombináciu oboch metód.

Rozsiahle kampane

Pre kampane, pri ktorých sa spravuje vysoké množstvo NFC tagov na rôznych miestach nie je možné každý tag spravovať samostatne. Pre tieto prípady sme vyvinuli webový systém Načti.mě, ktorý rieši všetky potreby reklamných agentúr, prenajímateľov plôch a väčších klientov. Do systému priradíme pod jeden užívateľský profil toľko NFC tagov, koľko je v kampani inštalovaných a marketér má o všetkých prehľad, môže u nich meniť obsah a môže z nich vyčítať štatistiky návštevnosti. Viac o možnostiach služby načti.mě tu.

NFC tagy pre marketingové účely bežne dodávame naprogramované práve do systému načti.mě, ale nie je to rozhodne podmienkou. Tagy je možné u nás objednať v akomkoľvek požadovanom prevedení a vždy sa snažíme klientovi vyjsť v ústrety. Z toho dôvodu s vami kampaň radi skonzultujeme a poskytneme vám maximum našej podpory a know-how, ktoré sme počas našej praxe v oblasti NFC marketingu nabrali. Na základe vášho želania vám navrhneme NFC riešenia na kľúč.

comments powered by Disqus