Filter

Použiteľná kapacita pamäte v


Sociální sítě

Na kov

NFC tagy na kov sú určené k umiesteniu na kovový podklad. Aby NFC tagy na kovu správne fungovaly, musia byť vybavené špeciálnou odtieňovacou fóliou. Tato fólia je nejčastejšie vyrobená z ferritu, čož je zliatina železa a uhlíka.
NFC tag je konštrukcia bezkontaktného čipu, ktorá je tvorená NFC čipom a anténou. NFC tagy sú pasívne zariadenia, takže nevyžadujú vlastný zdroj napájania. NFC technológia umožňuje bezkontaktnú obojstrannú komunikáciu medzi dvoma zariadeniami na krátku vzdialenosť. NFC je skratkou pre Near Field Communication, teda komunikáciu nedalekých polí.
Obsah NFC tagu možno ľahko načítať a spravovať pomocou mobilných telefónov s funkciou NFC, ešte lepšie sa s NFC tagmi pracuje pomocou NFC čítačiek, ktoré máme rovnako v ponuke.
Viacej o NFC tagoch sa dozviete v našom blogu, alebo vo slovníčku pojmov.