Filter

Enabled filters:
  • x Rozmer (120 x 85) mm
Typ čipu v
Použiteľná kapacita pamäte v


Sociální sítě

Na sklo – Rozmer (120 x 85) mm

Marketingové lepiace NFC štítky na sklo s potlačou odkazujúcou na rôzne sociálne siete. Určené k lepení na sklo, vhodné pre NFC a sociálny marketing.
NFC štítok v našom pojatí označuje NFC tag, ktorý má vrchnú vrstvu potlačenú nejakým motívom. NFC štítok je narozdiel od NFC tagu primárne určený k umiesteniu na viditelnom mieste. Motív, ktorým je NFC štítok potlačený vo väčšine prípadov súvisí s možnosťami praktického využitia NFC technológie ako takej. NFC štítok je konštrukcia bezkontaktného čipu, ktorá je tvorená NFC čipom a anténou a jej vrchná vrstva je potlačená nejakým motívom. NCFštítky sú pasívne zariadenia, takže nevyžadujú vlastný zdroj napájania. NFC technológia umožňuje bezkontaktnú obojstrannú komunikáciu medzi dvoma zariadeniami na krátku vzdialenosť. NFC je skratkou pre Near Field Communication, teda komunikáciu nedalekých polí.
Obsah NFC štítku možno ľahko načítať a spravovať pomocou mobilných telefonov s funkciou NFC , ešte lepšie sa s NFC štítkami pracuje pomocou NFC čítačiek, ktoré máme rovnako v ponuke.
Viacej o NFC štítkách sa dozviete v našom blogu, alebo vo slovníčku pojmov.